Min kundvagn 0

Villkor och bestämmelser

1. Allmänt

Följande regler och villkor på sidan mittapotekonline.com gäller försäljningen och frakten av de varor som beställs av kunden på mittapotekonline.com genom internet. Kundens regler och villkor kommer inte att kunna erkännas om inte mittapotekonline.com uttryckligen håller med dem i skrift.

Endast efter att kunden placerar sin beställning och ger sitt godkännande initieras ett godkännande och acceptans av mittapotekonline.com. Accepterande av beställningen kommer att vara i form av en orderbekräftelse på det SSL-krypterade beställningsformuläret och kunden kommer att få mottaga ett bekräftelsemail. Innan ordern sänds iväg behöver kunden bekräfta att han eller hon har läst Reglerna och Villkoren och att han eller hon accepterar dem genom att klicka i kryssrutan; endast då kommer Regler och Villkor vara en del av avtalet mellan mittapotekonline.com och kunden.

mittapotekonline.com fraktar världen över.

2. Erbjudande och bokning av tillgänglighet

Alla erbjudanden är icke-bindande och icke-obligatoriska.
Erbjudanden är alltid under reservation av tillgänglighet. I enskilda fall kan det ske att vid beställningsdatumet kan produkten inte längre levereras. I detta fall reserverar sig mittapotekonline.com rätten att inte leverera varan. Kunden kommer omedelbart att informeras om detta.

3. Produktbeskrivningar

mittapotekonline.com reserverar sig rätten till all försäljningsdokumentation och information (speciellt siffror, ritningar och vikt/dimensionsindikationer). Alla bilder finns exklusivt för reklamändamål och kan skilja sig från produkten.
Du får inte ta produktinformationen eller produktbeskrivningen som en garanti till kvaliteten av produkterna; sådana garantier måste avtalas skriftligen.
Fel och ändringar gäller reservationsexpliciten.

4. Priser, Betalningsregler och standard

Priserna som anges inkluderar inte fraktkostnader. Alla priser nämns utan 19% moms. Eftersom att det här är en global e-handelsplattform behöver kunden inte betala moms.

Faktureringsbeloppet måste betalas inom 14 arbetsdagar från faktureringsdatumet. Om kunden inte betalar inom den ovan nämnda tidsfristen bryter han kontraktet. Om kunden bryter kontraktet kommer kundtjänst på mittapotekonline.com kontakta honom genom e-mail eller telefon efter 7 dagar för att säkerställa att kunden fortfarande vill få sin beställning. Om kunden inte kan kontaktas genom e-mail eller telefon kommer ordern automatiskt att avbrytas efter 28 arbetsdagar.

5. Leverans

Information om leveransdatum eller leverans-deadlines är icke-bindande. Leverans-deadlines sätts ut dagen som ordern läggs och kan inte garanteras.
Händelser som inte går att förutse, undvika och som inte ligger i händerna hos mittapotekonline.com och händelser som inte mittapotekonline.com är ansvariga för, som force majeure, krig, naturkatastrofer och arbetstvister friar mittapotekonline.com från skyldigheter att leverera inom den utsatta tidsramen. Leverans och prestanda-deadlines eller datum förlängs under varaktigheten av störningarna och kunden kommer att informeras genom lämpliga sätt. Om det inte går att förutse hur länge störningarna kommer att hålla i sig eller om de varar i längre än 14 arbetsdagar, exklusive helg och semester har varje part rätten att bryta kontraktet och kunden får tillbaka hela betalningen.

Generellt sett sker varans leverans inom 3-7 arbetsdagar med expressleverans eller 8-13 dagar med standardleverans frakt enligt tillgänglighet och leveransplats. Om leveranstiden ändras på grund av tillgänglighet kommer kunden följaktligen att informeras av mittapotekonline.com.

6. Ångerrätt och konsekvenser av återkallande

Rätt till annullering:
Inom 14 dagar utan angivande av skäl kan kunden häva sitt kontrakt skriftligen (till exempel fax eller e-mail). Denna tidsfrist börjar löpa när konsumenten tagit del av dessa instruktioner skriftligen, men inte före det att konsumenten får varorna eller före dess att mittapotekonline.com fullgör sin informationsskyldighet enligt art. 246, st. 2 tillsammans med st. 2, paragraf 1 och 2 EGBGB. För att hålla annulleringsdeadlinen är det nödvändigt att skicka annulleringen eller varan i tid.

Konsekvenser av återkallande:
I händelse av effektiv återkallelse kommer de ömsesidiga mottagna fördelarna att återlämnas och exempelvis ränta kan komma att överlämnas. Om kunden inte kan återlämna produkterna eller endast kan återlämna delar eller varor i försämrat skick måste köparen i enlighet kompensera mittapotekonline.com. Detta gäller inte överlåtelse av föremål om försämringen beror på kunden. Dessutom kan köparen undvika skyldigheten att betala kompensation för korrekt användning av varan genom att inte se dessa varor som hans egendom och utelämna något som skadar deras värde. Returer skickas tillbaka på risk för mittapotekonline.com. För kunden är returen gratis. Varor som inte kan avsändas ska hämtas av kunden. Skyldigheter att ersätta betalningar måste göras inom 60 dagar. För kunden börjar tidsfristen att löpa vid inskickandet av annullering av varor och för mittapotekonline.com börjar tidsfristen att löpa vid deras mottagning.

7. Returnering av varor


Enligt EU:s medicineringslagar är returnering av receptbelagda läkemedel inte tillåtet. kunden kan dock dra nytta av rätten till återkallande enligt de villkor som beskrivs i avsnitt 7.

8. Äganderättsförbehåll


Varorna förblir egendom av mittapotekonline.com tills de har helt och hållet blivit betalade.

9. Ansvar


Med slitage, enkel konsumtion och godtycklig förstörelse från användaren utesluts felansvaret. Vi är enbart ansvariga för defekter om varorna har använts för ändamålet som avsetts som anges i instruktionerna eller enligt handelsreglerna. mittapotekonline.com ansvarar inte för skador om de beror på felaktig förpackning av mittapotekonline.com. Fraktskador måste hävdas och rapporteras av kunden till leveransföretaget.

10. Integritetspolicy


För att kunna hantera beställningen på bästa möjliga vis kommer den personliga informationen nödvändig för transaktionen sparas och behandlas. Din personliga information kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att överlåtas till mittapotekonline.com i reklamsyfte.

Cookiepolicy

Vi använder egna och tredje parts cookies för att förbättra vårt onlinearbete och erbjuda dig intressant innehåll. Fortsätter du att se, accepterar du vår cookie-policy. Kontakta våra experter för mer information.